• Increase font size
  • Decrease font size
  • Default font size
  • default color
  • green color
  • blue color
Zmień kolor!
Jesteś na stronie : LT arrow Edukacja
Edukacja
Oferta edukacyjna
17.09.2009.
Lubuski Teatr w Zielonej Górze

Edukacja teatralna dzieci i młodzieży stanowi jeden z podstawowych elementów programu działania Lubuskiego Teatru w obecnej kadencji. W bieżącym sezonie zamierzamy kontynuować i poszerzać formy współdziałania teatru i placówek oświatowych, zgodne ze współczesną koncepcją szkoły wspomagającej wszechstronny rozwój osobowości. Działania te oparte są o najlepsze doświadczenia międzynarodowego programu TiS, propagowanego przez Instytut Teatralny w Warszawie i w pełni akceptowanego przez MEN.

Propozycje współpracy ze szkołami regionu

Zasadniczy cel współdziałania:
- tworzenie warunków i pomoc w realizacji procesu dydaktyczno - wychowawczego -
w zakresie edukacji kulturalnej, wychowania przez sztukę oraz rozwoju kreatywności.

Cele szczegółowe:
- poszerzenie oferty dydaktycznej w zakresie języka polskiego, historii, wiedzy o kulturze,
- stwarzanie możliwości samorealizacji i aktywności twórczej poprzez rozwijanie
zainteresowań i praktycznych umiejętności w obszarze kultury artystycznej,
- stworzenie możliwości autoprezentacji w wymiarze społecznie akceptowanym,
- rozwijanie parametrów tożsamości indywidualnej i społecznej (uatrakcyjnienie społeczne
młodych ludzi),
- tworzenie nowych dróg i sposobów integrowania się, współpracy i współdziałania,

Rezultaty:
- zwiększenie poziomu aktywności kulturalnej i kreatywności oraz zdolności twórczego
myślenia,
- wskazywanie i utrwalenie różnorodnych form spędzania czasu wolnego,
- kształcenie zdolności dokonywania właściwych wyborów oraz zachowań prospołecznych,
- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- zwiększenie realnych umiejętności z zakresu autoprezentacji oraz umiejętności współpracy
i współdziałania w grupie.

Działania:
- uczestnictwo młodzieży w lekcji teatralnej w Teatrze Lubuskim*,
- uczestnictwo w spektaklu edukacyjnym i spotkanie z twórcami przedstawienia**,
- warsztaty teatralne prowadzone przez profesjonalnych aktorów w teatrze,
- uczestnictwo w spektaklu repertuarowym, poprzedzone premierą nauczycielską***,
- cykliczne zajęcia teatralne w szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych.

* Lekcje teatralne dla uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VI) pn. „A to ci teatr", dla młodzieży gimnazjalnej - „Język teatru" - i ponadgimnazjalnej (profil rozszerzony o dzieje teatru europejskiego):
- niekonwencjonalny „wykład" na scenie i widowni teatru,
- prezentacja języka światła i dźwięku, zmian scenografii itp.
- zwiedzenie „kuchni" teatralnej (scena, zaplecze, garderoby, pracownie itp.),

Czas: ok. 90 minut, cena 5,- zł/osoba, termin ustalany z Impresariatem Teatru (tel. 452-72-72, wewn. 35), grupa 25 - 30 osób.*
Lubuski Teatr w Zielonej Górze otwiera szeroko drzwi dla swoich najmłodszych widzów wprowadzając EDUKACJĘ TEATRALNĄ pt. „Magiczny świat teatru”.
Spotkania dzieci z lalkami, ich animowanie, zwiedzanie teatru od kulis,
„abc w teatrze” - czyli co oznaczają „trudne” słowa związane z teatrem
oraz historia teatru w pigułce – będą zawarte w każdym spotkaniu.

Na zajęcia zapraszamy dzieci przedszkolne oraz z klas I – III Szkoły Podstawowej.
Jednorazowo w spotkaniu może uczestniczyć grupa do 25 osób po uprzednim uzgodnieniu terminu
osobiście, bądź telefonicznie w Impresariacie Teatru pod numerem (068) 452-72-72 w. 35, 63
Dzięki dotacji otrzymanej od Miasta Zielona Góra udział dzieci w spotkaniach jest bezpłatny.